BOBSTAVBY, s.r.o.

Technické služby

Firma BOBSTAVBY, s.r.o. zajišťuje sadu služeb vztahujících se k letní i zimní údržbě a čištění komunikací. Služby (úklid komunikací, údržba příslušenství apod.) poskytujeme obcím, městským částem, živnostníkům i soukromým osobám. Jedná se zejména o komplexní zajištění strojního a ručního úklidu ale také venkovní úklidy, realizace projektů zakládání a následné pravidelné údržby zelených ploch (zatravnění i parkových úprav) v komplexech podnikatelských i soukromých subjektů.

Firma disponuje dostatečnou vybaveností odpovídajících technických prostředků.
Garantuje zákazníkům jistotu zabezpečení všech souvisejících činností.

čístění komunikací

Specializace v oboru technických služeb

 • strojní zametání znečištěných komunikací
 • výměny obrubníků, dlažeb a instalací
 • údržba pomocných konstrukcí
 • strojní i ruční odklízení sněhu
 • chemické posypy
 • sekání travních porostů
 • prořezávání dřevin
 • úklid listí
 • zakládání trávníků
 • zakládání zahrad
 • kácení stromů
 • prořezávky stromů
technické služby technické služby